Gecertificeerd mobiel puin breken
Het door Atop gebroken granulaat kan als NL BSB gecertificeerd puin worden geleverd voor verharding en funderingstoepassingen. Daar gaat een uitgebreid proces aan vooraf, omdat aan het breken van puin steeds zwaardere eisen worden gesteld. Er moet bijvoorbeeld selectief gesloopt worden.

Door Atop wordt een acceptatieformulier ingevuld waarmee beoordeeld wordt of het puin geschikt is voor recycling. Bij goedkeuring wordt bij de gemeente een melding mobiel breken in gang gezet. De afhandeling daarvan duurt drie weken.

Een andere van de vele gestelde eisen is in veel gevallen het werken met een nazeef- en weeginstallatie. Tijdens het breekproces volgen controles op de kwaliteit en het naleven van de eisen van gemeente en certificeringsinstelling. Wanneer alle benodigde stappen zijn doorlopen, stuurt Atop het certificaat met daarop de hoeveelheid granulaat die op de desbetreffende locatie is gebroken. Atop biedt desgewenst een afnamegarantie voor het gecertificeerde puin.

De mobiele puinbreekinstallatie is gecertificeerd conform BRL 2506 en voldoet aan CE-markering. Daarmee produceert Atop Recycling granulaten conform de milieueisen uit het Bouwstoffenbesluit. Door Atop geproduceerd granulaat is dus gecertificeerd toepasbaar op vele gebieden als zand- en grindvervanger.